050 350 5312 ravintola@aarella.fi

Kesän aukioloajat Äärellä:
• TI-PE kesälounas klo 11.00-15.00
• LA brunssi klo 11.00-15.00
• SU-MA suljettu
• Bistro on kesätauolla 20.6.-5.8.2024

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta • Nyykoolinkatu 25 • 60100 Seinäjoki

Yhteystiedot|Sijainti

Äärellä logo

Oy Onnen Juurella asiakasrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Oy Onnen Juurella asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Oy Onnen Juurella
2451028-3
Kauppakatu 19 A, 60100 Seinäjoki
Ravintola Juurella
Äärellä, Kuppi+Kattila

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Miia Keski-Nikkola, +35845 8865171 miia.keski-nikkola@juurella.fi

Rekisterin nimi

Oy Onnen Juurella ( Ravintola Juurella ja Äärellä, Kuppi+Kattila) asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu Kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Oy Onnen Juurella:hyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan pöytävarausta tehtäessä tai ravintolalaskutusta varten.

Asiakasrekisterissäolevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • asiakassuhdeviestintä
 • asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvien henkilötietojen käsittely
 • rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
 • rekisteripitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalveluiden kehittäminen

Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 • kansalaisuus
 • varauksia koskevat tiedot
 • asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot ja mahdolliset laskuviivetiedot
 • tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
 • tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
 • tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
 • asiakkaan toiveita ja valintoja koskevat tiedot (kuten erityistoiveet, esteettömyysasiat)
 • mahdolliset ruokavaliotiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaiden kohdalla seuraavia henkilötietoja:

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 • yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaisen suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot.
 • mahdolliset asiakaspalaute ja reklamointitiedot

Mistä henkilötiedot saadaan

 • asiakkaan kertomana puhelin- tai sähköpostivarauksen yhteydessä
 • pöytävarausjärjestelmän kautta: TableOnLine – www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • sosiaalisen median palvelujen kautta
 • asiakastapaamisista
 • erilaisista kilpailuista
 • asiakaspalautteista ja muista yhteydenotoista asiakkailta

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällä hetkellä kaikki tieto säilytetään EU:n alueella.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pöytävarausohjelmassa/asiakassuhteen ylläpitämiseen (TableOnLine). Tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on mahdollisuus anonymisoida evästeet/cookie asetukset tyhjentämällä välimuistisi.

Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.